ProjectGOED biedt ondersteuning bij processen en projecten gericht op locatieontwikkeling en functieverandering van woon- en leefomgeving.

 

Dit kan zijn de (her)ontwikkeling van een bungalowpark, een glastuinbouwgebied maar ook van een bedrijventerrein, een dijkverlegging of een woningbouwlocatie.

 

Onze opdrachtgevers zijn overheden, en particuliere partijen zoals projectontwikkelaars.

 

ProjectGOED is een samenwerking van Marjan Vervoort en Carry van der Wal.

ProjectGOED

Wipstrikpark 147

8025 CD Zwolle

 

Marjan Vervoort

T. (06) 41 33 88 77

marjan.vervoort@projectgoed.nl

 

Carry van der Wal

T. (06) 41 641 290

carry.vanderwal@projectgoed.nl

Visie

Samen met partijen willen wij initiëren, meedenken, projecten opstarten en tot een goed einde brengen. In samenspraak geven wij op een inspirerende wijze ambities vorm in haalbare en maakbare projecten. Dit vraagt om een aanpak in overleg, met aansturen van ontwerpers, afstemming met bevoegd gezag, aanvragen van vergunningen, engineering, onderhandelen en realisatie. Dit proces laat zich voor bijzondere projecten niet standaardiseren, maar vraagt om (lokale) kennis en ervaring. Daar ligt een belangrijk deel van onze meerwaarde.

 

Kenmerkend voor onze werkwijze is dat wij kansen signaleren en benutten. Ons streven is om van een project een beter project met meer kwaliteit en ambitie te maken. Vaak versnellen projecten hierdoor, daar streven wij in ieder geval naar.

 

Disclaimer / ProjectGoed 2014 ©

Volg ons op