ProjectGOED

Wipstrikpark 147

8025 CD Zwolle

 

Marjan Vervoort

T. (06) 41 33 88 77

marjan.vervoort@projectgoed.nl

 

Carry van der Wal

T. (06) 41 641 290

carry.vanderwal@projectgoed.nl

Werkwijze

Wij brengen partijen en expertise bij elkaar. Als ruimtelijk planvormer en inhoudelijk generalist zijn wij in staat visie te vertalen naar ruimtelijke ontwikkelingen. De daarvoor noodzakelijke input als vergunningen, exploitatie, milieuaspecten en civiele techniek kunnen wij met elkaar verbinden en hieruit voordelen genereren. Daarbij gaan wij op betrokken en doelgerichte wijze te werk. Een open vorm van communiceren is voor ons een belangrijke sleutel. Een scherp geformuleerd plan van aanpak biedt van het begin af aan duidelijke kaders.

 

Vanzelfsprekend is onze aanpak ook voor kleinschalige activiteiten, als de begeleiding van workshops, geschikt.

Disclaimer / ProjectGoed 2014 ©

Volg ons op